East Coast Travels – Sudarshan – nas vynikajúci sprievodca

V prvom rade sa chcem veľmi pekne poďakovať za Sudarshanovu láskavosť, priateľsky, ľudský, slušný a chápavý prístup.

Plánovanie výletu bolo dodržané do všetkých detailov, plus aj obohatené o jeho vlastné nápady. Cestovali sme dohromady 14 dní a videli neskutočne veľa miest. Z Kolomba cez Dambula – Sigiriya – Polonaruwa – Kandy – Nuwaraeliya – Adams Peak – Ella Ana Yala – Mirissa – Galle – Unawatua až do Negomba. Videli sme skoro všetko, čo sa len dalo, pamiatky, slony, zvieratá, korytnačky, zasportovali si na bicykloch, vyšla páli na horu a pozreli východ slnka a mnoho ďalších krásnych veci.

Komunikácia v anglickom jazyku bola pre nás na dobrej úrovni, rozumeli sme si. Na cestovanie po SriLanke sme mali vždy ciste, vyklimatizovane a s vodou nachystané autíčko, čo nás naozaj prekvapilo. Bolo to také, ,naše,, auto, ako nám aj Sudarshan sám hovoril. Jazdil bezpečne – vždy vedel kam ide a kde sa nachádzal. Keďže sme boli len dva dievčatá, tak sme sa pri Sudarshanovi cítili veľmi bezpečné, každé naše ubytovanie skontroloval dopredu, či sme si dobre VYBRALI (my sme netušili co sme si vlastne cez AirBnB objednali), mal nás na dohľad, aby sa nám nič nestalo a nikto nás neotravoval, keď sme sa samé dve stihli párkrát stratiť, vždy nás hneď našiel. Viedol nás do reštaurácií, ktoré mali pre dámy slušne vybavené hygienické zariadenie, vedel, že si na tom isto potrpíme, za čo si zaslúžiť opäť ďalšie plus. Zábava s nim bola od prvého až po posledný deň.

Vrelo odporúčame jeho služby, dohodnúť sa s ním dá na všetkom, vysvetli, je chápavý a hlavne rozumný a ma výborný prehľad 👌😉

Translated by Google:

First of all, I want to thank you very much for Sudarshan’s kindness, friendly, human, decent and understanding approach.

The trip planning was followed in every detail, plus enriched with his own ideas. We traveled together for 14 days and saw so many places. From Colombo via Dambula – Sigiriya – Polonaruwa – Kandy – Nuwaraeliya – Adams Peak – Ella Ana Yala – Mirissa – Galle – Unawatua to Negombo. We saw almost everything we could, sights, elephants, animals, turtles, sport bikes, went out to the mountain and watched the sunrise and many other beautiful things.

The communication in English was good for us, we understood each other. To travel around Sri Lanka we always had a clean, air-conditioned and water-ready car, which really surprised us. It was like our car as Sudarshan himself told us. He drove safely – he always knew where he was going and where he was. Since we were just two girls, we felt very safe at Sudarshan, checked each of our accommodations in advance to make sure we had a good choice (we had no idea what we had ordered via AirBnB), had us in sight to make sure nothing happened to us and no one bothered us, when we managed to get lost a couple of times, he always found us immediately. He led us to restaurants that had a well-equipped sanitary facility for the ladies, knowing we would be delighted with the same thing, and deserve another plus. Fun with them was from the first day to the last day.

We highly recommend his services, agree with him on everything, explain, is understandable and especially reasonable and I have an excellent overview 👌😉

Review Ratings (Max 5.0)

Driver Rating – 5.0
Vehicle Rating – 5.0
Business Rating – 5.0
Total Rating – 5.0

Send Message: East Coast Travels
I have read and accept the Terms and Conditions.